Ogłoszenia wyników konsultacji społecznych z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

27 września 2017

Ogłoszenie wyników