Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Burmistrza Mieroszowa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

14 lutego 2018

Treść ogłoszenia PDF