Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2 października 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.