Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17 lutego 2021

formularz uwag

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/ogłoszenie-o-możliwości-składania-uwag-1.pdf” title=”ogłoszenie o możliwości składania uwag (1)”]

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/oferta-3.pdf” title=”oferta”]