Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

13 czerwca 2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert PDF
Formularz uwag DOC