Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

27 listopada 2020

formularz uwag (1)

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-ofert-złożonej-w-trybie-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-o-działalności-pożytku-publicznego-i-o-wolontariacie.pdf” title=”Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”]

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/oferta-1-1.pdf” title=”oferta (1)”]