Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

8 marca 2018

Ogłoszenie PDF

Oferta PDF

Formularz uwag DOC