Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

28 lutego 2019

Ogłoszenie PDF
Formularz z uwagami DOC
Oferta PDF