Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

31 stycznia 2018

Ogłoszenie PDF
Formularz uwag DOC
Treść oferty PDF