Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 poz.1057) na realizację zadania publicznego pn. „Szczęśliwy pobyt nad naszym morzem”.

26 lutego 2021

formularz uwag

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/oferta-4.pdf” title=”oferta”]

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/oferta-4.pdf” title=”oferta”] [pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Ogłoszenie-o-mozliwości-skałdania-uwag-do-oferty-złożonej-w-trybie-19a.pdf” title=”Ogłoszenie o mozliwości skałdania uwag do oferty złożonej w trybie 19a”]