Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 poz.1057) na realizację zadania publicznego pn. „X-Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski

26 lutego 2021

formularz uwag

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Ogłoszenie-o-możliwości-skaładania-uwag-do-oferty-złożonej-w-trybie-art.19a.pdf” title=”Ogłoszenie o możliwości skaładania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a”][pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/oferta-3-1.pdf” title=”oferta (3)”]