Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

20 grudnia 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2020.

Ogłoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizację-zadań-publicznych-w-2020-roku.pdf

Regulamin-otwartego-konkursu-ofert-na-realizację-zadań-publicznych-w-roku-2020.pdf

Zarządzenie-nr-259-w-sprawie-ogłoszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-w-2020-roku.pdf

Zarządzenie-nr-260w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-Otwartego-Konkursu-Ofert-na-realizację-zadań-publicznych-w-2020-roku.pdf

Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Urząd-Miejski-w-Mieroszowie.pdf