Ogłoszenie o zbieraniu uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Sudety 2030

15 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński zaprasza do zbierania uwag i opinii do projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.
Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06.2018 r. do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wypełnione w wersji elektronicznej lub w sposób tradycyjny – wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze można dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów z dopiskiem „Zbieranie uwag i opinii Strategii Rozwoju Sudety 2030”.
Komórką wyznaczoną do kontaktów w sprawie zbierania uwag i opinii jest Referat Rozwoju
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, nr telefonu:
74 84 94 335.

Załączniki: