OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca 2017

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,  burmistrz Marcin Raczyński składa  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji
z pełnionej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.