Ogólnopolski Konkurs Grantowy w Programie „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

25 stycznia 2019

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich i w małych miastach, a także domy kultury i biblioteki mogą aplikować o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w Programie „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej programu

https://rownacszanse.pl/2019/okg_ogloszenie