Ograniczenia w Urzędzie Miejskim od 19.10.2020

19 października 2020

DRODZY MIESZKAŃCY,

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy od dnia 19.X.2020r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie:

Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap.

✔️W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) kontakt możliwy jest tylko przez Biuro Obsługi Klienta: Tel.: 74 3030188, które zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Burmistrza Mieroszowa prowadzi jednolity kalendarz wizyt wszystkich osób wchodzących do Urzędu jak i prowadzi pomiar temperatury.

✔️Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu. – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny.

✔️Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną.

✔️Wejście do Urzędu możliwe jest tylko poprzez Bramę Główną (Brama nr2 będzie zamknięta).

Burmistrz Andrzej Lipiński