Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne

17 maja 2018

11 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW (Typ A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych).

W ramach projektu przewiduje się wymianę 307 szt. punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na terenie Gminy Mieroszów, co przyniesie przewidywaną oszczędność zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego na poziomie ok. 58 % rocznie. Wymiana oświetlenia obejmować będzie następujące lokalizacje przy drogach publicznych: ul. Dolna, ul. Hoża, ul. Kwiatowa, ul. Podgórze, ul. Adama Mickiewicza, (miasto oraz przy drodze krajowej nr 35), Plac Niepodległości, ul. Wolności (przy drodze krajowej nr 35), ul. Zielna, ul. Dworcowa, ul. Wałbrzyska (przy drodze krajowej nr 35), ul. Mikołaja Kopernika, ul. Główna w Sokołowsku, Kowalowa (przy drodze krajowej nr 35), Unisław Śląski (przy drodze krajowej nr 35), Golińsk (przy drodze krajowej nr 35), Różana.

W ramach inwestycji przewiduje się ponadto budowę parkingu Park&Ride, Bike&Ride przy ul. Nad Potokiem w Mieroszowie, obejmującego 33 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wiatę rowerową ze stanowiskami rowerowymi na 16 miejsc, ścieżki piesze i ścieżkę pieszo-rowerową, oświetlenie, montaż urządzeń małej architektury. Planowane są również roboty budowlane związane z przebudową drogi dojazdowej do parkingu Park&Ride, Bike&Ride przy ul. Nad Potokim związane z wykonaniem nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz z zatokami postojowymi.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta Mieroszów.

Projekt planowany jest do realizacji w 2018 roku.

Całkowita wartość projektu 1.723.909,44 zł
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.444.413,02 zł