Ograniczenie niskiej emisji transportowej w gminie Mieroszów

1 października 2018

We wrześniu br. ruszyły prace związane z budową parkingu terenowego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, wiatę, stojak na rowery), niezbędną infrastrukturą techniczną m.in. oświetlenie, ciągi pieszo-rowerowe oraz przebudową drogi publicznej – ul. Nad Potokiem, która stanowi dojazd do parkingu.
Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % czyli 1 444 413,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Planowanym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta Mieroszów.

W ramach zadania planuje się również wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy głównych ciągach komunikacyjnych gminy.