Otrzymaliśmy pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej wniosku na realizację projektu

1 września 2020
?Gmina Mieroszów otrzymała pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej wniosku na realizację projektu pt „DOSTĘP WiFi do MIEROSZOWA”.
✅Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 – Publiczny dostęp dla każdego.
✅Wartość przyznanej dotacji wynosi 64.368,00 PLN z przeznaczeniem na utworzenie w Gminie 11 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu.
?Powstaną 3 wewnętrzne punkty dostępu:
1. Mieroszowskie Centrum Kultury
2. Hala Sportowa
3. Klub Seniora w Unisławiu Śląskim
?Powstanie 8 zewnętrznych punktów dostępu:
1. Mieroszów Rynek,
2. Mieroszów Góra Parkowa
3. Mieroszów teren w okolicy obiektów sportowych i hostelu
4. Rybnica Leśna teren przy PTTK Andrzejówka
5. Sokołowsko Skwer Kieślowskiego
6. Sokołowsko skrzyżowanie okolice DWD Odrodzenie
7. Golińsk teren przy świetlicy wiejskiej
8. Kowalowa teren przy przystanku autobusowym
?Wszystkie lokalizacje uwzględniają wymogi regulaminu konkursu tj prędkość i dostęp łączy internetowych.
?Projekt zakończy się 31 maja 2021 r.
?Za powstanie i realizację projektu odpowiada Sekretarz Gminy
Pani Ewa Kisztelińska – tel 74 30 30 015
Burmistrz

Andrzej Lipiński

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja