OTWARCIE DROGI W UNISŁAWIU

14 lipca 2017

W środę 5 lipca Marcin Raczyński burmistrz Mieroszowa wspólnie z p. sołtys Iwoną Bandurską-Szewczyk, przedstawicielką unisławskich seniorów p. Barbarą Jankowską oraz ks. Januszem Wierzbickim dokonali  oficjalnego otwarcia 850 metrów wyremontowanej drogi gminnej.

Główny cel projektu to poprawa warunków życia mieszkańców Unisławia Śląskiego oraz dostępności do obiektu użyteczności publicznej – Kościoła Filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP. Zadanie to zostało wykonane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja warta ok. 400 tys. została  dofinansowana w 63,63% z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład budżetu gminy w ten remont wyniósł 145 tys. To bardzo ważne, że oprócz wielu dużych inwestycji rozpoczętych na terenie Gminy Mieroszów(Remont Szkoły Podstawowej  w Mieroszowie , Remont MCK) udało się w budżecie gminy wygospodarować środki na sfinansowanie ważnego dla mieszkańców Unisławia remontu – zaznacza burmistrz Marcin Raczyński.

Burmistrz Mieroszowa pragnie podziękować współpracownikom, z którymi wspólnie może realizować oczekiwania mieszkańców.

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”