OTWARCIE REWIRU POLICJI JUŻ PO ŚWIĘTACH

3 kwietnia 2017

OTWARCIE REWIRU POLICJI JUŻ PO ŚWIĘTACH

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z podstawowych i najważniejszych zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego. Na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wpływa również realizacja innych zadań samorządu – są to między innymi ograniczenia przyczyn przestępczości oraz patologii społecznych, które w dzisiejszych czasach stanowią szeroką skalę. Gmina Mieroszów podejmuje szereg działań w różnych obszarach: edukacji, wychowania, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, a także przemocy w rodzinach.

Do tej pory po likwidacji posterunku Policji niestety większość mieroszowian nie czuła się do końca bezpiecznie, w związku z tym burmistrz Marcin Raczyński wraz ze swoimi współpracownikami podjął działania, aby utworzyć na terenie Gminy Mieroszów rewir Policji, który zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Dyżury Policji dadzą większe poczucie bezpieczeństwa, a także zapewnią szybkie i skuteczne interwencje.

W piątek (31.03.2017r.) Gmina Mieroszów otrzymała już tablicę, która zawiśnie obok wejścia do mieroszowskiego magistratu. Otwarcie rewiru ma nastąpić zaraz po Świętach Wielkanocnych.