Otwarcie Skweru im. dr Alfreda Sokołowskiego w Sokołowsku

4 maja 2020

30 kwietnia w Sokołowsku miało miejsce uroczyste otwarcie Skweru im. dr Alfreda Sokołowskiego. Nazwa została nadana z inicjatywy Rady Sołeckiej Sołectwa Sokołowsko.
Dr A. Sokołowski był polskim lekarzem internistą oraz profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 1874 – 1879
pracował w sanatorium prowadzonym przez Hermana Brehmera w Sokołowsku.
W 1929 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój badań nad chorobami płuc. Po II wojnie światowej, w uznaniu zasług dr Sokołowskiego, nazwano wieś Sokołowsko (dawniej Göerbersdorf).

Dziękuję gościom, księdzu proboszczowi, radnym i Pani sołtys za przybycie i uroczyste otwarcie Skweru.
Mieszkańcom Sokołowska i turystom życzę przyjemnego odpoczynku i dużo, dużo zdrowia.
Burmistrz  #AndrzejLipiński.