Otwarte okno do załatwiania spraw związanych z Urzędem Stanu Cywilnego

22 kwietnia 2020

?Szanowni Państwo,

‼️W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii oraz w trosce o sprawne załatwianie spraw związanych z Urzędem Stanu Cywilnego – otwieramy okno, w którym mogą Państwo załatwiać sprawy związane z :

?rejestracją stanu cywilnego,
?
odbieraniem aktów urodzenia,
?aktów zgonu,
?ewidencji ludności i dowodów osobistych,
?sprawy związane z zawieraniem aktów małżeństwa (z uwzględnieniem zasady pilności)  ? ?

?Okno znajduje się na parterze urzędu po prawej stronie przy wejściu głównym.
?Dzięki temu ograniczymy do miminum kontakt bezpośredni chroniąc Państwa zdrowie.

☎️Telefony kontaktowe:
Pani Kamila Pełka 74 30 30 002
Pani Agnieszka Górniaczyk 74 30 30 001

?E-mail:
kpelka@mieroszow.pl
agorniaczyk@mieroszow.pl

Burmistrz Andrzej Lipiński