Petycja do Premiera

22 kwietnia 2020

?Szanowni Państwo,

? ‼️Blisko 500 osób (około 10%) mieszkańców naszej Gminy pracuje w Republice Czeskiej.
Największym Czeskim pracodawcom zatrudniającym naszych mieszkańców jest firma Continental ale także pomniejsze firmy i przedsiębiorstwa.

Od początku Pandemii Gmina Mieroszów stara się wspierać pracowników transgranicznych:

?Kontaktując się w ich imieniu z instytucjami takimi jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
?Pisząc pisma do władz rządowych i wojewódzkich w celu zwrócenia uwagi na problemy tej grupy zawodowej – wsparcie przy uruchomieniu przejścia granicznego w Lubawce, opisywanie trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się nasi mieszkańcy,
?Kontaktujemy się także z czeskimi pracodawcami po to aby pozyskać informacje na temat stanu prawnego i działań jakie podejmują nasi sąsiedzi aby poprawić obecną sytuację pograniczników.

?Obostrzenia zastosowane przez nasz kraj są skutecznymi narzędziami w walce z koronawirusem, jednak nie możemy zapominać o zabezpieczeniu bytowym i poczuciu bezpieczeństwa finansowego mieszkańców.

‼️W Republice Czeskiej do końca miesiąca kwietnia br uruchamiane będą wszystkie przedsiębiorstwa, wiele z nich pracowało nawet w czasie obostrzeń.
Dodatkowo pracodawcy czescy jak i czeski zakład ubezpieczeń społecznych finansował lub wspierał swoich pracowników przebywających na obowiązkowej kwarantannie (w tym właśnie pracowników pogranicza), jednak wsparcie kończy się, a pogranicznicy żyją w niewiedzy, braku informacji i braku ubezpieczenia medycznego.
Przedłużająca się bardzo zła sytuacja mieszkańców naszej gminy, którzy nie mogą wrócić do pracy w Czechach doprowadzi do wzrostu liczby osób bezrobotnych jak i do pogłębiania kryzysu gospodarczego i finansowego kraju.

‼️Przy odpowiednim zabezpieczeniu pracowników (rękawiczki ochronne, maseczki, kontrola pomiaru temperatury, zabezpieczenie miejsc pracy i transportu, dezynfekcja) możliwy jest ich powrót do pracy – jednak wymaga to wsparcia ze strony rządowej (zniesienia obowiązkowej kwarantanny, otwarcia granic) ‼️

? ? ?Popieram Petycję Pracowników Transgranicznych i apeluję do władz rządowych o pomoc ‼️
? ? ?Petycję do rządzących można podpisać i oczywiście przesłać dalej:

https://secure.avaaz.org/…/premier_morawiecki__pe…/details/…

Burmistrz Andrzej Lipiński