Podjęta uchwała zachęcającą mieszkańców do remontowania kamienic

13 lutego 2020

Szanowni Państwo.
Rada Miejska Mieroszowa podjęła uchwałę zachęcającą Was do remontowania Waszych kamienic – dla najlepszych przewidziane są nagrody w ogłaszanym corocznie konkursie. Program „Ładna Kamienica” skierowany jest do właścicieli oraz wspólnot mieszkaniowych posiadających budynki niewpisane do rejestru zabytków w Gminie Mieroszów, które przeprowadzą kompleksowy remont swoich kamienic w celu poprawy ich wizerunku i stanu technicznego. W ramach realizacji programu „ŁADNA KAMIENICA” nasza gmina będzie każdego roku organizowała konkurs. Jego celem będzie wyróżnienie laureatów za szczególne osiągnięcia remontowe i modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, stanowiących element kultury materialnej Mieroszowa. Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej w wysokości: I – sza nagroda w kwocie do 12.000,00 PLN II – ga nagroda w kwocie do 8.000,00 PLN
III – cia nagroda w kwocie do 5.000,00 PLN Przyznawaniem nagród zajmować się będzie komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
Zapraszamy do udziału.