Podpisana Deklaracja o Dekarbonizacji Naszego Regionu

28 września 2020
▶️Dziś wspólnie z Samorządowcami Subregionu Wałbrzyskiego w Centrum Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA w Wałbrzychu podpisałem Deklarację o Dekarbonizacji Naszego Regionu.
▶️Plan jest bardzo ambitny jednak tylko takie podejście do tematu poprawy naszego środowiska jest gwarantem pozytywnych zmian m.in. Naszej Gminy.
▶️Nasze cele chcemy osiągnąć poprzez:
✔likwidację pieców węglowych,
✔rozwój odnawialnych źródeł energii,
✔wykorzystanie wodoru i energii elektrycznej jako źródeł zeroemisyjnej energii w transporcie,
✔stworzeniu magazynów energii odnawialnej.
▶️Zgodnie z zapisami Deklaracji chcemy zmiany te osiągnąć do 2030 roku.
▶️Źródłem finansowania tych inwestycji będą środki pochodzące z Funduszy Unijnych, m.in. #FundusznaRzeczSprawiedliwejTransformacji,
Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dziękuję za zaproszenie Prezydent

Roman Szełemej

Burmistrz

Andrzej Lipiński
 

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja