PODPISANIE „DEKLARACJI SUDECKIEJ”

13 grudnia 2017

W poniedziałek 11 grudnia we Wleniu, burmistrz Marcin Raczyński jako jeden z 96 samorządowców południa Dolnego Śląska, podpisał „Deklarację Sudecką”.

 

Podpisanie tego dokumentu pozwoli Gminie Mieroszów na uczestnictwo w ważnym projekcie mającym za zadanie zniwelowanie różnic w dynamice rozwoju północnego
i południowego regionu naszego województwa.

We Wleniu, oprócz inicjatora tego przedsięwzięcia, czyli prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, obecny był również wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński oraz marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

Deklaracja Sudecka to szansa dla biedniejszych gmin na dodatkowe fundusze unijne, które nie byłyby dostępne gdyby potraktowano Dolny Śląsk jako jeden duży region. Wiadomo bowiem, że nasze województwo jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów w całej Polsce.

Pomysłodawcą porozumienia i wspólnego działania jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Deklaracja Sudecka będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego, który da możliwość pozyskiwania środków rządowych i europejskich dla części Dolnego Śląska, w której mieszkamy. 

Wciąż wyraźnie widać różnice pomiędzy południem, a północą województwa (przychód PKB na jednego mieszkańca różni się dwukrotnie).  Dolny Śląsk jako całe województwo jest jednak jednym z niewielu regionów Polski, gdzie przekroczony został próg 75% średniego, europejskiego PKB. Dlatego też nasze województwo zostało wykluczone z partycypowania
w środkach z Europejskiego Programu Spójności.

Deklaracja sudecka pozwoli na rozdzielenie Aglomeracji Wrocławskiej oraz miedziowego zagłębia legnicko-lubińskiego od pozostającego w tyle południa regionu. Biedniejsze Gminy, zebrane we wspólnym programie będą miały szansą na bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz ścieżkę do pozyskania funduszy.

Dokument zawiera 15 punktów, w tym: likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, połączenie południa z systemem autostrad i dróg szybkiego ruchu, rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, rewitalizacja kolei, a także dofinansowanie uzdrowisk i obszarów wiejskich, w tym budowa wodociągów i kanalizacji, w miejscach gdzie wciąż ich brakuje.