Podsumowanie projektu „Księga Henrykowska naszej wsi”

31 stycznia 2017

Dnia 20 stycznia 2017 roku w Sokołowsku odbyło się podsumowanie i zakończenie projektu pn. „Księga Henrykowska naszej wsi”. Projekt ten miał na celu rozbudzić w dzieciach i młodzieży chęć zdobywania wiedzy o tym, jak żyło się kiedyś, jak spędzano czas wolny, jak zmieniało się Sokołowsko na przestrzeni lat. Była to doskonała okazja do integracji międzypokoleniowej, budowania tożsamości lokalnej oraz sposobu na alternatywne spędzanie czasu wolnego. W przepięknej Palmiarni w sanatorium „Biały Orzeł” zgromadzili się uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, zaproszeni goście oraz najważniejsi – autorka projektu pani dr Kamila Kamińska, animator projektu pani Kamila Krysiak reprezentująca Stowarzyszenie „Filtrator” oraz opiekun uczniów – nauczyciel ZSP w Sokołowsku pani Iwona Przybysz. Przybyłych gości przywitało dwóch młodych konferansjerów w tematycznych strojach, nawiązujących do czasów, do których mieliśmy się przenieść. Obecny na uroczystości burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński oraz przewodnicząca rady miejskiej Maria Chmielnicka podziękowali pomysłodawcom za tak wspaniałą inicjatywę, nie kryjąc swojego zadowolenia i dumy z najmłodszych. Uroczystość dopełnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów ZSP pod opieką pana Andrzeja Hajduka. Po części oficjalnej wszyscy goście mogli obejrzeć Księgę Henrykowską wykonaną przez uczniów – wzbudziła ona wiele emocji i przywołała mnóstwo wspomnień oraz zrobić sobie zdjęcie przy ręcznie wykonanej makiecie Grunwaldu. Przy okazji tej uroczystości miała również premiera Pamiętnika „Z Ziemi Mieroszowskiej…”. Zachęcamy wszystkim do przeczytania tych niezwykle cennych zapisków mieszkańców Gminy Mieroszów.
Gratulujemy wszystkim dzieciom i opiekunom zaangażowanym w przygotowanie i realizację tego niezwykłego wydarzenia.