Podziękowania Burmistrza Mieroszowa

25 września 2019

PODZIĘKOWANIA

B U R M I S T R Z A   M I E R O S Z O W A

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu własnym, Rady Miejskiej Mieroszowa oraz wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, przesyłam najserdeczniejsze podziękowania firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym, które udzieliły nam wsparcia w związku z organizacją Gminnych Dożynek 2019.

Święto Plonów to wyjątkowy i magiczny czas, w którym składaliśmy dziękczynienie za dar chleba oraz płody mieroszowskiej ziemi, kultywując piękne, staropolskie święto, będące ukoronowaniem całorocznej pracy rolników oraz najważniejszą uroczystością obchodzoną
o tej porze roku w polskich wsiach. Był to również czas wspólnej zabawy i biesiadowania, integrujący i jednoczący lokalną społeczność. 

Organizacja obchodów tego Święta – podobnie, jak i innych wydarzeń kulturalnych
w naszej Gminie – nie byłaby jednak możliwa bez życzliwości naszych Przyjaciół.

 

Dostrzegając wartości płynące z wydarzeń tego typu, nasze działania wsparli:
 

– Pani Iwona Frankowska – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego,

– Pan Stanisław Skrzyniarz – Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego,

– Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze,

– Kopalnie Surowców Skalnych sp. zo.o w Bartnicy.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. zo.o. w Kamiennej Górze,

– ZPC Śnieżka S.A. w Świebodzicach,

– PHU Bogler Joanna Guzy w Wałbrzychu,

– Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ”  sp. zo.o.,

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu,

– Sanatoria Dolnośląskie sp. zo.o. w Sokołowsku,

– Gmina Boguszów-Gorce,

– Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach,

– Parametric Design Aleksandra Pytalska w Wałbrzychu,

– Schneider-Jarocki Polska Sp. z o.o. w Świebodzicach,

– Spoko Szostak Sp . J. w Wałbrzychu,

– Zamek Książ sp. zo.o. w Wałbrzychu,

– FitKlub24 w Wałbrzychu,

– Mechanika Pojazdowa Auto Części-Mercedes Bogusław Piechulski w Wałbrzychu,

– Zakład Produkcji Handlu Usług PAKARD Stefan Frankowski w Mieroszowie,

– ZOO ŁĄCZNA w Mieroszowie,

– Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśne Źródło” w Sokołowsku,

– „Kawiarenka Smaków” w Sokołowsku, 

– „Arges” s.c. Zakład Dziewiarski Iwona i Gerard Szwarczyńscy w Mieroszowie,

– Pani Jolanta Paluch,

– Pani Katarzyna Kunicka-Burnat,

– Pani Krystyna Mync,

– Pan Stanisław Kucharski,

– Pan Marian Milewski

– Pan Wiesław Wielgus,

– Pan Leszek Surosz.

 

Za tę otwartość na współpracę oraz okazaną pomoc raz jeszcze wszystkim Państwu szczerze dziękuję, załączając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Lipiński

Burmistrz Mieroszowa