Podziękowanie za udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego

28 maja 2019

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Mieroszów, którzy wzięli udział  w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Państwa obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym dowodem na to, jak ważna jest dla nas przyszłości Unii Europejskiej oraz państwa polskiego i naszej gminy.

Burmistrz Mieroszowa,
Andrzej Lipiński.