Ponowne uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

30 kwietnia 2020

?Szanowni Państwo,

?Z dniem 5 maja 2020 r. ponownie zostaje uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ‼️

?P.S.Z.O.K, zlokalizowany jest przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.
ul. Wolności 27 A w Mieroszowie.

?Do P.S.Z.O.K. mieszkańcy Gminy Mieroszów mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyte opony, itp.

?P.S.Z.O.K. czynny jest:
– poniedziałek godz. od 15:00 do 17:00,
– środa godz. od 15:00 do 17:00,
– piątek godz. od 15:00 do 17:00,
– sobota godz. od 8:00 do 12:00.

Burmistrz Andrzej Lipiński