Porady przygotowane przez Ministerstwo – jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii

31 marca 2020

Drodzy mieszkańcy,
obecna sytuacja niestety wpływa niekorzystnie na nasz komfort psychiczny.
Polecamy zapoznać się z poradami przygotowanymi przez Ministerstwo – jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii.

#zostanwdomu

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fkoronawirus%2F10-rad-dla-wszystkich-jak-chronic-zdrowie-psychiczne-podczas-epidemii%3Ffbclid%3DIwAR1nqM9SoKDCcNxvIBmwpnIbdSbXD-k_qcMCSgr647AV04fdOu_pojCjHDI&h=AT3QkO890wg09FLDG9XOVVR3la4_scge6bB7C42E9e0Oj_cWPlMWOeOBN2vomO-liF-2ZZlNIROyQRIrO2nkTqDOT6C8hUA-OW1K43VXKmNJXwK64AHMK9ZjOKj6nn00LCeOi27S7fg6M7rGc2HdyNz4Pgl-xZSAMwrVcmn3ps_mQPOG1BFUrV1751kdgmtTFUGtotimwnLrz90w23eMgk-SWq4nkY1jd4BO7Cajn_MHj4Dfr1jSeoLy10pglXP8jC7CFlJ-0Vvi3TCyM4bHvfU-PRMCjj-y5PGTmhANm01Ab4mrH8vyJxdaO0CPtsHhn657MPYJjYhp0htpIiuDzM1Dg6wyhVEdcS-SZp3PGI_UoxGp2a7mMlylH3iu2y54HgEKEqHXrwLoF80v6Rulyjl_3I2XQEXRb9zJeUTDq-Gg09YAKRHa0qeqGYTu1eQR6V1y63KEpIhntSKBxVGxEKmGUeNTziU8qU5ylQJTtyz5g2swUNt5zm2D4OlfpA5oIzXhFejzlawZ46LmzH8-mgje8dPEt8QKsNSfa7hOPIOVvrAjYBOKagaK9UAmTYsEnGVkKRiuDkhI6ygo2hLfSs5v5qI5E1tm2drOGvLpQA8RZGpRB_ChRHOlK7IxWPVIyxCtCA