Powierzenie stanowisk nowym dyrektorom placówek oświatowych

26 czerwca 2019

W dniu 25.06.2019 r. Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński uroczyście powierzył stanowiska nowym dyrektorom szkół wyłonionym w drodze konkursu:

Pani Danucie Wypych – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej,

Pani Grażynie Lektarskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku,

Pani Longinie Elżbiecie Słowińskiej – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.

Funkcję dyrektorów Panie będą sprawowały od września 2019 roku przez kolejnych 5 lat.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.