Powołanie nowego zastępcy burmistrza Mieroszowa

4 lipca 2016

W dniu 1 lipca burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński powołał na swojego zastępcę Rafała Dzimirę. Do dnia powołania Rafał Dzimira był pracownikiem Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Nowy zastępca jest magistrem ochrony środowiska Uniwersytetu Opolskiego. Pracował m.in. w Fundacji Krzyżowa i spółce Sanatoria Dolnośląskie. Jest społecznikiem, uczestnikiem i współtwórcą wielu projektów na terenie Gminy Mieroszów, doświadczonym organizatorem w dziedzinie turystyki, marketingu, współpracy międzynarodowej. Posługuje się 4 językami obcymi.

Do głównych zadań powierzonych zastępcy burmistrza należy koordynowanie pracy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, Referatu Oświaty i Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Witając oficjalnie nowego zastępcę burmistrz Marcin Raczyński skierował również podziękowania za dotychczasową współpracę odchodzącemu z tego stanowiska Wiesławowi Zalasowi.