Poziom satysfakcji mieszkańców

27 czerwca 2022

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju, realizowaną przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu, do potrzeb mieszkańców i regionu.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=594ef1f8&&b=172c7c02c&&c=4601cb7e

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.