Pozyskano środki na przebudowę dróg osiedlowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie

20 lipca 2018

Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową wewnętrznych dróg osiedlowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie, stanowiących drogi dojazdowe do istniejących budynków mieszkalnych.
Po wielu miesiącach prac związanych z przejęciem działek nr 395/7 i 395/14 położonych
w Mieroszowie w dniu 28 czerwca 2018 roku zostały podpisane umowy przenoszące własność przedmiotowych dróg na Gminę Mieroszów.
Na przebudowę powyższych dróg Gmina Mieroszów pozyskała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomoc finansową w wysokości do 200.000,00 zł dla drogi znajdującej się na działce 395/7 oraz w wysokości do 131.000,00 zł dla drogi znajdującej się na działce 395/14.
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku.