POZYTYWNA ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji

13 września 2016

W dniu 9 września 2016 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informujące, że Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 (przyjęty Uchwałą nr XXVIII/133/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31.08.2016r.) został oceniony pozytywnie. Zakres oceny obejmował zgodność z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

– Po raz kolejny dziękuję wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego Programu. Pozytywna opinia wydana przez Urząd Marszałkowski jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy i zaangażowania zespołu budującego Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mieroszów na lata 2015-2025. Program ten jest szansą na sięgnięcie po fundusze unijne i wykorzystanie ich w celu nadania nowych funkcji społecznych w wybranych obszarach. Marzę o tym, aby modernizacja i remonty budynków, odrestaurowanie centrum Mieroszowa oraz inwestycje w Sokołowsku, przyczyniły się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców i dały impuls do dalszego rozwoju całej gminy. Cieszę się też, że LPR jest tworzony we współpracy z mieszkańcami obszarów zdegradowanych, organizacjami pozarządowymi, radnymi i fachowcami z wielu dziedzin, od socjologii przez ekonomię, po architekturę. Dlatego zachęcam serdecznie do tworzenia i późniejszej realizacji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów – komentuje Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

fe+fe