Prawie milion złotych trafi do Mieroszowa

29 września 2016

Aglomeracja Wałbrzyska przyznała dotację na przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób Mieroszowskiego Centrum Kultury

W dniu 27 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego i Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezydenta Romana Szełemeja, na której oficjalnie przekazano informację o przyznanym Gminie Mieroszów dofinansowaniu. Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez Prezydenta Wałbrzycha, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Gminy Mieroszów pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób”.

– Gmina Mieroszów złożyła bardzo wysoko oceniony wniosek na dofinansowanie instytucji kultury, gdzie mieści się biblioteka, sala prób. Na remont zostanie przeznaczone dofinansowanie 870 tysięcy złotych, przy koszcie całkowitym ponad milion złotych. To maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 85% – mówi prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

– Środki zostaną wykorzystane do przebudowy i remontu miejskiej biblioteki, będziemy ją także dostosowywali do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki budowie windy i podjazdu zewnętrznego. Część pomieszczeń Mieroszowskiego Centrum Kultury przekształcimy w salę nagrań i prób. Mieroszów jest kuźnią talentów jeśli chodzi o muzykę rockową – mówi Burmistrz Mieroszowa, Marcin Raczyński.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności gminy Mieroszów poprzez wzrost dostępności do jej zasobów kulturowych. Realizacja projektu będzie obejmowała przebudowę pomieszczeń budynku MCK zajmowanych przez bibliotekę w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych, zwłaszcza likwidację barier architektonicznych i umożliwienie dostępu osobom starszym oraz niepełnosprawnym, a także przystosowanie pomieszczeń MCK na potrzeby studia nagrań oraz sali prób.

Realizacja projektu przyniesie pozytywne skutki socjologiczne, poprzez stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i działań kulturalnych, zarówno dla mieszkańców, jak i gości gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 1 059 376,32 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 877 994,45 zł.

W lipcu bieżącego roku Biblioteka Publiczna w Mieroszowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 250 zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu do Biblioteki Publicznej w Mieroszowie”. Dotacja przyznana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „ Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. Celem tego priorytetu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W ramach dofinansowania wymienione zostały wszystkie regały w wypożyczalni dla dorosłych, dla dzieci, a także w czytelni. Zakupiono również nowe oświetlenie, krzesła, gabloty informacyjne i wystawiennicze.

– Regały, na których od ponad pięćdziesięciu lat stały ciężkie książki, wyglądały nieestetycznie, a co najważniejsze, ich stan stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z zasobów Biblioteki Publicznej. Na szczególną uwagę zasługuje również stworzenie kącika dla najmłodszych wyposażonego w specjalnie dostosowane meble oraz liczne gry i zabawy planszowe. – komentuje Burmistrz Marcin Raczyński.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Mieroszowskiego Centrum Kultury i bibliotekarzom udało się pozyskać dotację i przeprowadzić wymianę wyposażenia w lipcu br. Cały budżet zadania wynosi 67000,00 zł, z czego 50250,00 zł pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SONY DSC

SONY DSC

logo po tekst