PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BADANIA STÓP ORAZ WAD POSTAWY U DZIECI”

20 lutego 2017

Program profilaktyczny „BADANIE STÓP ORAZ WAD POSTAWY U DZIECI”

Gmina Mieroszów oraz Mieroszowskie Centrum Kultury dołączyło i wsparło autorski program profilaktyczny zainicjowany przez Pawła Grzeszczaka nauczyciela, neurologopedę – mieszkańca Gminy Mieroszów.  W dniach 14 i 16 lutego w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w Mieroszowskim Centrum Kultury przy ulicy Żeromskiego 28 odbyły się bezpłatne badania dzieci i młodzieży. Frekwencja była zadziwiająca. Panu Pawłowi Grzeszczakowi oraz Pawłowi Piskorskiemu udało się przebadać łącznie 85 dzieci. Zatrważający okazał się fakt, iż pośród wszystkich badanych, tylko dwoje dzieci miało
w pełni zdrowy kręgosłup!. Skala problemu wad postaw u dzieci jest niezwykle duża.

Zapytaliśmy Pawła Grzeszczaka – pomysłodawcę całej akcji o kilka istotnych kwestii.

– Skąd wziął się pomysł przeprowadzenia badań?

P.G. – Wraz z moim kolegą fizjoterapeutą Pawłem Piskorskim, wpadliśmy na pomysł, aby stworzyć projekt w ramach, którego będziemy w stanie bezpłatnie przebadać dzieci
i młodzież pod kątem rozpoznania u nich wcześniej niewykrytych wad postawy. Początkowo badanie miało ograniczać się do badania stóp przy wykorzystaniu podoskopu, jednakże
w miarę przygotowań do pierwszego badania udało mi się namówić kolegę, aby za zgodą rodzica, oprócz stóp sprawdził u dzieci jeszcze miednicę, kręgosłup oraz obręcz barkową – słowem najważniejsze elementy narządu ruchu.

– Jak wyglądała realizacja przedsięwzięcia?

P.G. – Kolega chciał rozpocząć badanie od dzieci ze swojego rodzinnego miasta – Kamiennej Góry, jednakże po burzliwych negocjacjach udało mi się go przekonać, abyśmy rozpoczęli od dzieci i młodzieży z Mieroszowa. Za zgodą i wsparciem dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, pani Elżbiety Urbanik, podczas jednej z wywiadówek ogólnoszkolnych przedstawiliśmy rodzicom nasz pomysł. Ku naszej wielkiej radości spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem – na badanie zapisało się około 90 osób!

Badanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Mieroszowskiego Centrum Kultury, które udostępniło nam gabinet oraz udzieliło wszelkiej pomocy przy organizacji i realizacji naszego projektu. 

Z powodu tak dużego zainteresowania rozłożyliśmy badanie na dwa dni podczas, których
w sumie przebadaliśmy 85 osób.

– Jakie są wnioski z przeprowadzonych badań i czy będą podejmowane dalsze działania?

P.G. – Wyniki naszych badań były dla nas bardzo szokujące – na 85 przebadanych dzieci tylko u 10 z nich nie stwierdziliśmy żadnej wady postawy. Ponadto, udało się wychwycić
7 dzieci z rozwijającą się skoliozą. U pozostałych diagnozowaliśmy lekkie wady postawy, które można skorygować przez wdrożenie odpowiednich ćwiczeń.

W trakcie badania, wraz z kolegą, stwierdziliśmy, że wyjdziemy problemowi naprzeciw
i zorganizujemy wspólną gimnastykę korekcyjna oraz wykład dla dzieci i rodziców
w trakcie, których kolega fizjoterapeuta pokaże ćwiczenia mające na celu skorygowanie zdiagnozowanych wad.

Naszym zamysłem jest, aby stworzony przez nas projekt miał działanie długofalowe, toteż postanowiliśmy, że za trzy miesiące wykonamy badania kontrolne w celu dokonania oceny efektywności zaleconych ćwiczeń. Głęboko wierzymy, że już za trzy miesiące efekty naszej pracy, ale także pracy dzieci oraz ich rodziców, poskutkują znaczną redukcją zaistniałych wad.

Mamy nadzieję, że zapoczątkowane badania zostaną zakrojone na szerszą skalę i, że będzie to w naszej Gminie program pilotażowy, dzięki któremu dzieci z terenu Gminy Mieroszów będą miały możliwość wczesnego wykrywania i korygowania wad postawy.

Pokaz gimnastyki korekcyjnej wraz z wykładem odbędzie się 21. lutego
o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Mieroszowskiego Centrum Kultury.