Projekt Pod Jednym Dachem

4 marca 2016

Współpraca miedzy miastami Mezimesti i Mieroszów w zakresie przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i społecznych ma już wieloletnią tradycję. W celu lepszej organizacji i koordynacji poszczególnych przedsięwzięć partnerzy uzgodnili, że w ramach innowacyjności procesu organizacji planowanych imprez stworzą wspólny projekt, który będzie organizowany przez wspólny zespół przedstawicieli obu stron.

Gwarantem realizacji tych założeń stał się projekt
„Pod jednym dachem”, nr. 3Z.3.22/3.2. 00/13.03917.

W ramach projektu zrealizowano wspólnie 11 wydarzeń sportowo- kulturalnych do których należą:

 • Sportowy turniej sołectw- 30 sierpnia 2014
 • Turniej tenisa stołowego- 25 października 2014
 • Przegląd grup wokalnych seniorów- 11 listopada 2014
 • Turniej piłki siatkowej- 1 lutego 2015
 • Narciarski Bieg Skalnika- 14 lutego 2015
 • Biegi terenowe- Bieg Jeża- 1 maja 2015
 • Piknik rodzinny- 9 maja 2015
 • Zawody na ściance wspinaczkowej- 30 maja 2015
 • Piknik Dni Mieroszowa- 6 czerwca 2015
 • Turniej koszykówki na wózkach- 13 czerwca 2015
 • Przegląd grup wokalnych seniorów- 21 czerwca 2015

Działania projektu dotyczyły przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i rekreacyjno- sportowych ukierunkowanych na rozwój współpracy i integrację lokalnych społeczności w regionie przygranicznym.