Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 września 2017 r.w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

22 stycznia 2019

Pobierz treść PDF