Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

22 stycznia 2019

Pobierz treść PDF