Projekt Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

14 lutego 2018

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałych Sołectw PDF

Załącznik nr 1 – Rybnica Leśna PDF

Załącznik nr 2 – Kamionka PDF

Załącznik nr 3 – Statut Sołectwa Rybnica Leśna PDF

Załącznik nr 4 – Statut Sołectwa Kamionka PDF