Promesa dla Gminy Mieroszów

14 marca 2019

12 marca Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński złożył na ręce Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego PROMESĘ dotyczącą
przyznaną przez ministra MSWiA na realizację zadań dofinansowanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość promesy to 1815190,00 zł

Promesy otrzymali również przedstawiciele innych gmin i powiatów m.in Stare Bogaczowice, Świdnica -powiat.


Wicewojewoda odwiedził także podczas tej wizyty bibliotekę, studio nagrań, Salę Spotkań oraz część administracyjną Mieroszowskiego Centrum Kultury.
Składamy ogromne podziękowania dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznanie dotacji naszej Gminie w tak dużej kwocie, Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Kamilowi Krzysztofowi Zielińskiemu za przekazanie promesy oraz panu burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu za poczynione w tym kierunku starania, zakończone wielkim sukcesem.

Film z tego wydarzenia: https://www.facebook.com/daminfo/videos/332774760690128/