Promesa na zagospodarowanie przestrzeni publicznej

1 października 2018

Gmina Mieroszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000 zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów – Zagospodarowanie skweru w miejscowości Sokołowsko” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2018”.

Przedmiotowe zadanie dotyczyć będzie zagospodarowania terenu skweru u zbiegu ulic Głównej i Szkolnej. W ramach inwestycji planuje się m.in.:
– pielęgnację istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń roślin
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
– montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na odpady;
– montaż oświetlenia terenu – oświetlenie LED.

Inwestycję planuje się wykonać jeszcze w tym roku.