Promocja Gminy Mieroszów i oferty turystycznej pogranicza broumovsko-mieroszowskiego

28 marca 2016

Rozpoczęła się realizacja projektu:

Promocja Gminy Mieroszów i oferty turystycznej pogranicza broumovsko-mieroszowskiego
nr: PL.3.22/3.3.02/14.04289.

Projekt ma na celu poprawę potencjału społeczno-gospodarczego regionu pogranicza poprzez akcje promocyjną. Z uwagi na niewystarczający poziom promocji i informacji, walory regionu nie są w pełni wykorzystywane. Opracowanie materiałów promocyjnych doprowadzi do poprawy istniejącego stanu. Głównym działaniem projektu będzie stworzenie pakietu materiałów promocyjnych.

Na cały pakiet złożą się następujące produkty:

  • 1. Przewodnik turystyczny,
  • 2. Album zdjęciowy,
  • 3. Przewodnik po miejscach noclegowych,
  • 4. Kalendarz,
  • 5. Pocztówki,
  • 6. Torby papierowe.

Zakres merytoryczny wydawnictw: walory krajobrazowo-przyrodnicze, atrakcje turystyczne, współpraca transgraniczna, historia, zabytki, osobliwe miejsca, fauna i flora, miejsca noclegowe.

Materiały opracowane zostaną w 3 wersjach językowych PL, CZ, ENG.

Termin realizacji: czerwiec – październik 2014.

Charakter projektu przewiduję realizację działań transgranicznych na płaszczyźnie informacyjnej i promocyjnej. W efekcie realizacji przedsięwzięcia i połączenia działań po obu stronach granicy stworzona zostanie atrakcyjna oferta turystyczna zwiększająca konkurencyjność i spójność całego regionu pogranicza.