Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim

2 września 2016

29 sierpnia 2016 roku Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński podpisał z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421,460)” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowanym celem operacji  jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Unisław Śląski oraz dostępności do obiektów użyteczności publicznej Kościoła Filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Unisławiu Śląskim poprzez przebudowę drogi w Unisławiu Śląskim.

Inwestycja ta została wprowadzona przez Burmistrza do budżetu i przyjęta przez Radę Miejską w grudniu 2015 roku. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania został złożony 18 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Kolejnym etapem było zatwierdzenie uzyskania dofinansowania na łączną kwotę 285 tys. zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wykonanie inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 448 tys. zł planowane jest w roku 2017.

Do Urzędu Marszałkowskiego zostało złożonych 225 wniosków, a dofinansowanie uzyskało tylko 77. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Mieroszowie za ogromną pracę, którą włożyli w uzyskanie dofinansowania do inwestycji, tak ważnej dla mieszkańców Unisławia Śląskiego. Przebudowa tej drogi poprawi warunki życia mieszkańców oraz dostępności do Kościoła Filialnego pw. Wniebowzięcia NMP – zaznacza Burmistrz Marcin Raczyński.

Na zdjęciu z Cezarym Przybylskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Ewą Mańkowską, Wicemarszałkiem Województwa.

01

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”