Przebudowa ul. Dolnej i częściowo ul. Przejazd w Mieroszowie

21 lipca 2020
Rozpoczynamy przebudowę ul. Dolnej i częściowo ul. Przejazd w Mieroszowie. Środki finansowe 80% pozyskane z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a 20% środki własne z budżetu gminy. Przepraszam za występujące utrudnienia komunikacyjne.
Burmistrz Andrzej Lipiński.