PRZEKAZANIE BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEROSZOWIE DO TERMOMODERNIZACJI

15 czerwca 2017

We wtorek 30 maja nastąpiło formalne przekazanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie wykonawcy robót budowlanych – konsorcjum firm „Intrabud” Sp. zo.o.
i „KMB Budownictwo” Sp. z o.o. ze Świebodzic.

Projekt będzie obejmował kompleksową termomodernizację obiektu, w tym modernizację systemów grzewczych, instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną oraz elektryczną, a także wymianę oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku.
W szczególności roboty budowlane obejmować będą docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, wymianę innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku na energooszczędne, a także instalację pompy ciepła.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji i szczególny charakter budynku, zakończenie prac przewidziane jest w roku 2018.

Aby możliwe było podnoszenie jakości  edukacji , potrzebne są również odpowiednie warunki i spełnianie standardów. Kompleksowa  termomodernizacja  budynku znacznie przyczyni się do poprawy efektywności pracy szkoły i da uczniom możliwość rozwoju
w odpowiednio przygotowanym miejscu.

 Modernizacja szkoły, na którą czekano wiele lat spełniać będzie wszystkie normy
i oczekiwania użytkowników, i miejmy  nadzieję, że będzie miejscem przyjaznym, chętnie odwiedzanym przez całą społeczność lokalną.