Raport dot. gospodarowania odpadami

19 czerwca 2020

? ♻️Szanowni Mieszkańcy,

✅Sprawa segregacji odpadów jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze powinno nam zależeć na ochronie środowiska, po drugie wysokie koszty opłat za niesegregowane śmieci dotykają nas wszystkich.

✅Chciałbym podzielić się z Państwem Raportem na temat gospodarki odpadami na terenie naszej gminy przygotowanym za okres od stycznia do maja bieżącego roku, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

✅Staramy się sprostać wymogom ustawy, segregujemy i za to szczególnie chciałbym podziękować, są jednak obszary, w których wciąż potrzeba większego zaangażowania.

Raport w miarę możliwości będziemy publikować co miesiąc.

▶️Odpady zmieszane – zdecydowanie zmniejszyła się ilość ich wytwarzania – o – 10%
▶️Bioodpady – segregacja wzrosła aż 6-krotnie
▶️Papier – segregacja wzrosła również aż 6-krotnie
▶️Zmieszane odpady opakowaniowe (żółty pojemnik) – segregacja wzrosła o 13%
▶️Szkło – segregacja wzrosła o 32%

⛔️Beton i gruz – segregacja spadła o 54%
⛔️Odpady wielkogabarytowe – ilość tych odpadów zwiększyła się sześciokrotnie ‼️
⛔️Opony – wzrost, aż ośmiokrotny.

♻️Co się zmieniło?

? ?Ogólna ilość zebranych odpadów utrzymała się niemal na tym samym poziomie. Spadła ilość odpadów zmieszanych, wzrosła ilość odpadów segregowanych.
Łączna masa odpadów zebranych do ponownego użycia i recyklingu jest zbyt niska. Do końca bieżącego roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynieść co najmniej 50% wagowo.

‼️Bardzo ważną kwestią jest ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
‼️Zbierajmy bioodpady do brązowych worków, oddajmy do PSZOK-u, nie wrzucajmy do pojemnika na odpady zmieszane.

Burmistrz Andrzej Lipiński